HISTORIA

Cricket Federació català és l’associació de cricket oficial de catalunya afiliat per ICC-Europa, Cricket Espanya i la Generalitat de Catalunya. Aquesta és la federació més forta i més ràpid desenvolupament de cricket d’Espanya. El que també es coneix com “Cricket Català”.

Aquesta federació està organitzant i controlant totes les activitats de cricket de catalunya amb l’ajuda de la Generalitat de Catalunya, com La Lliga Catalana de Cricket, Trofeu Català de Cricket, altres diferents tornejos de cricket, l’entrenament juniors, hosting equips estrangers, diverses sèries de cricket entre Cricket clubs Català etc Ja hi ha 35 clubs registrats en virtut de la Federació des de maig de 2013 i que esperen pocs més clubs a finals de l’any 2013.

 

 

Cricket Catalan Federation  is the official cricket association of catalunya affiliated by ICC-Europe, Cricket España and Generalitat de Catalunya. This is the strongest and fastest developing cricket federation of Spain. Which is also known as “Cricket Català”.

This federation is organizing and controlling all the cricket activities of catalunya with the help of Generalitat de Catalunya, such as La Lliga Catalana de Cricket, Trofeu Catala de Cricket, other different cricket tournaments, juniors training, hosting foreign teams, various cricket series between Cricket Català clubs etc. There are already 35 clubs registered under the Federation since May 2013 and expecting few more clubs at the end of the year 2013