Men in Blue Catalunya Cricket Club

Abhishek Borikar
Atul Kesar
Chandrasekhar Gade
Harpreet Singh
Hemanth Narsipalli
Karuppasamy Pandian Soundarapandian
Prasanna Jathan
Rakesh Kumar
Rinku Sihol
Sachin Sudarshana
Sanjeev Sanjeev Tiwari
Shankar Kaligatla
Shubhdeep Deb
Sri Srivastava Viswanadha Venkata Naga Sai
Sunil Jangir
Suvasish Das
Tinku Manoj Kumar
Vicky Rajeshwar Singh