Fateh Cricket Club

Ali Rafiq
Amanbir Singh Sran
Bhawandeep Singh
Davinder Singh
Gurpreet Singh
Gurvinder Singh
Hargurjit Singh
IQbal Wajid
Khaja mohammad Sartajuddin
Kuldeep Singh
Lakhvir Singh Vinty
Manish Kumar Tokhi
Manjinder Singh Lovely
Rajiv Singh
Randip Singh Daid
Shantanu Sharma Sonu